دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

شرایط عضویت

  • دارای شخصیت حقوقی
  • دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در زمینه کاوشهای زمینی با گرایش استخراج معدنی
  • داشتن سابقه فعالیت در رشته کاوشهای زمینی (با گرایش استخراج معدنی) حداقل (2) مورد با ذکر نام پروژه های انجام شده
  • ارسال تصویر ثبت و تأسیس شرکت
  • ارسال تصویر آخرین تغییرات مدیریتی شرکت
  • پرداخت حق عضویت
  • تکمیل فرم عضویت
  • ارائه درخواست کتبی جهت عضویت و تصویب در هیأت رئیسه کمیته