به عمل کار برآید به سخندانی نیست

هیئت مدیره

اولين جلسه هيئت مديره در تاريخ ١٤٠٠/٠٥/١٧ روز يكشنبه در ساعت ١٢ ظهر تشكيل و نسبت به انتخاب و تعيين سمت اعضاء به شرح ذيل اقدام گرديد.

اعضاى هيئت مديره انجمن :
آقاى حميدرضا اميريان   رئيس هيئت مديره 
آقاى على خطيبى
 نايب رئيس هيئت مديره
آقاى داود فضلى هوشمند
 دبير انجمن
آقاى محمدرضا شهيدى
 عضو اصلى هيئت مديره و خزانه دار
آقاى احمد على آب بر
 عضو اصلى هيئت مديره
آقاى حشمت اله سنجرى پور
 عضو اصلى هيئت مديره
آقاي محمد فلاح تفتى
 عضو على البدل هيئت مديره
آقاي حبيب اله دانش
 عضو على البدل هيئت مديره


بازرسان انجمن :
آقاى مجتبى دره شيرى
 بازرس اصلى
آقاى ناصر يوسفى
 بازرس على البدل

 


cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans